Compliance hoeft geen verplicht nummer te zijn!

Alle medewerkers moeten voldoen aan de Compliance voorschriften.

Iedereen heeft te maken met verplichte examens, naleven van regels en ethische dilemma’s. De stof is taai, omvangrijk en vaak saai!

Sturen op intrinsieke motivatie is de sleutel.

Deze whitepaper geeft je een instrument om medewerkers te motiveren en dat Compliance weer een beetje leuk maakt!